van Nieurkerken: Stemmen, onderhoud en restauratie van vleugels en Piano's

Het werk

Piano en vleugel stemmenStemmen van piano's en vleugels

"Waarom afregelen, stemmen is toch goed genoeg?"

Het mechaniek van piano's en vleugels bestaat uit talloze onderdelen, veelal uit hout en vilt. Deze onderdelen bewegen door middel van kleine kernen (asjes).

Door het bespelen van het instrument (slijtage) en de invloed van vocht en droogte, is het mechaniek aan veranderingen onderhevig. Mede afhankelijk van de intensiteit waarmee het instrument wordt bespeeld, hebben deze veranderingen na verloop van tijd tot gevolg dat u
minder controle/grip op het instrument krijgt. U kunt er niet meer uithalen wat u wilt.

Vaak is de oplossing om het mechaniek grondig te reinigen, af te regelen en eventueel de hamerkoppen te intoneren.
Na deze handelingen krijgt het instrument meestal zijn originele speelaard en dynamiek terug. Soms is een grondige revisie noodzakelijk.Afregelen van het mechaniek

Alle mechaniek onderdelen in de juiste verhoudingen positioneren.
Zorgen dat alle kernen goed gangbaar zijn en veren de juiste spanning hebben etcetera.


Intonatie:

Het op juiste hardheid brengen van de hamerkop, voor een gelijkmatige en dynamische toon.
Dit is specialistisch werk, hiervoor bent u bij ons ook aan het juiste adres!

Intonatie wordt als laatste stap uitgevoerd, dus na het afregelen en stemmen.

Revisie of Restauratiewerk:

Omvangrijke reparaties die in de werkplaats worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld
vervangen/repareren van elementen in het mechaniek, vernieuwen van de besnaring,hamerkoppen. Niet meer verkrijgbare onderdelen die wel vervangen moeten worden produceert van Nieukerken zelf . Ook voeren wij zangbodemreparaties, stemblokreparaties etcetera uit.


Politoer, ook wel French Polishing genoemd.

Bij herstel van beschadigingen aan de kast van uw instrument wordt in onze werkplaats op ambachtelijke wijze gepolitoerd. Meerdere kleuren zijn leverbaar. Het politoeren gaat volgens een eigen procedé. Dat maakt ons politoerwerk uniek.